Jag har ställt upp som kandidat i kommunalval för första gången i Åbo.

Tidigare har jag varit FSD:s kandidat i Pargas. Jag har finska som modersmål. Tvåspråkigheten
har varit mig nära hjärtat ända från årskurs tre i grundskolan, då vi blev en liten grupp ihop när vi fick välja svenska som första främmande språk i Rovaniemi. Jag har bott en liten tid i Stockholm i unga ålder och första tvåspråkiga arbete fick jag i Nagu FPA.

Jag arbetar som sakkunnig inom rehabilitering och gjort det nästan 30 år, först i Pargas
arbetskraftsbyrån och nuförtiden i Åbo arbets- och näringsbyrån.

Socialdemokraterna i Åbo har valtemat: undersöka möjligheten att grunda en Skandinavisk skola, som är tvåspråkig. Det behövs nog en lagändring först att det kan förverkligas!

Broar mellan språkgrupperna är valtemat som Finlands Svenska Socialdemokraterna har:

Tvåspråkigheten tryckas bäst då välfärdsstaten utvecklas och förstärks. Språkbadsdagis och -skolor intresserar och allt fler borde få den möjligheten. Vänskolor inom den egna regionen skulle bygga bästa broar mellan språkgrupperna.

Min dotter har fått möjligheten att delta i språkbad här i Åbo och går sin sista vår i
grundskolan i Luostarivuori skolan.