Erikoissairaanhoidon hoitoketjut ja kuntoutus


Erikoissairaanhoidon hoitoketjun toimivuus on turvattava nykyistä paremmin hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevan ihmisen oman toimintakyvyn ja jaksamisen ollessa heikentyneenä syystä tai toisesta.

Kuntoutuksen asiantuntijan tehtävissä työ- ja elinkeinotoimistossa kohtaan haastavia tilanteita monimutkaiseen kuntoutusjärjestelmän vuoksi.

Työikäisten kohdalla liian usein myös erikoissairaanhoidon ja kuntoutusketjun pettäessä ihminen uupuu ja helposti myös syrjäytyy, sillä seurauksella että päätyy ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi toimeentuloa saadakseen.


Neurologista ja psykiatrisista sairauksista kärsivien ihmisen hoitoketjujen katkonaisuuden vaikutukset toipumiseen ovat äärimmäisen ikäviä. Ihmisten, ikääntyvienkin, ja heidän läheisten huoli on näissä tilanteissa todella suuri ja aiheellinen, koska seurauksena voi olla pysyvä toimintakyvyn menettäminen hoitoa odotellessa.


Muistisairaudet ovat lisääntyneet huimasti ja omista vanhemmistaan ollaan lähipiirissä todella huolissaan, joten nämä asiat koskevat suurta joukkoa ihmisistä. Neurologiset sairaudet aiheuttavat paljon psyykkistä kuormitusta, mutta sama tilanne on muissa erikoissairaanhoitoa vaativissa sairauksissa usein muutenkin. Heikoimmassa asemassa olevat sairastuneet ihmiset eivät itse kykene omasta puolestaan taistelemaan ja on rikos ihmisyyttä kohtaan jättää heidät lähes heitteille. Läheisten hätä on kuultava ja hyvän hoidon taso taattava riittävillä resursseilla.

Yhteiskunnalle nykytilanne näissä asioissa on todella kallista, puhumattakaan inhimillisistä menetyksistä ja kärsimyksen määrästä yksilötasolla.

- See more at: https://kotisivukone.fi/app/www/annukkamaunula.ehd...